Äldreboende lön – Hur mycket tjänar man på äldreboende?

Äldreboende, även kallat vård- och omsorgsboende (i den här artikeln väljer vi att kalla det för äldreboende), är precis som det låter ett hem för äldre med hjälpande personal. Idag ger äldreboenden i Sverige jobb åt ca 155 000 personer, varav 105 000 arbetar som undersköterskor, 34 000 som vårdbiträden och 16 000 som sjuksköterskor. Behovet av personal inom äldreomsorgen ökar dessutom år för år till följd av en växande andel äldre befolkning.

På grund av att det inom äldreomsorgen finns ett stort behov av flera olika yrken med olika arbetsuppgifter och utbildningar skiljer sig lönerna åt relativt mycket. I den här artikeln ska vi gå igenom hur mycket man tjänar på äldreboende och vad som påverkar lönen.

Lön äldreboende

På äldreboende tjänar man i genomsnitt drygt 32 000 kronor innan skatt och 24 700 kronor efter skatt, men lönen varierar kraftigt beroende på sektor, arbetsroll, utbildning, erfarenhet, kön och ålder. Timlönen på äldreboende blir således 200 kronor innan skatt och 154 kronor efter skatt.

Timvikarier på äldreboenden tjänar vanligtvis mellan 180-220 kronor i timmen beroende på arbetsgivare, avtal och utbildning.

Lönen på äldreboende är generellt sett låg jämfört med många andra liknande yrken och dessutom 14% lägre än medellönen i Sverige (37 100 kronor).

De som tjänar mest på äldreboende är sjuksköterskor, följt av undersköterskor och vårdbiträden.

YrkestitelLön
Undersköterska äldreboende30 300 kr
Vårdbiträde äldreboende26 400 kr
Sjuksköterska äldreboende39 500 kr
Genomsnittlig lön32 066 kr
Genomsnittslöner på äldreboende.

Som tabellen visar skiljer sig lönerna på äldreboenden mycket beroende på yrkestitel.

Lön äldreboende diagram
Löner på äldreboende.

Undersköterska – det vanligaste yrket på äldreboende

Andelen undersköterskor står för ca 70% av alla yrken inom äldreomsorgen, vilket gör de till den absolut vanligaste yrkesgruppen. På grund av den stora andelen undersköterskor i äldreomsorgen är det deras genomsnittliga lön som bäst representerar generella löner på äldreboenden.

Undersköterskor på äldreboenden tjänar i genomsnitt 30 300 kronor i månaden innan skatt och 23 500 kronor efter skatt. Bland undersköterskor på äldreboende skiljer sig lönerna bland annat beroende på sektor, ålder, erfarenhet, utbildning och kön.

Undersköterskor på äldreboenden tjänar mer än vårdbiträden, men mindre än sjuksköterskor, vilket till största del beror på arbetsuppgifter och utbildningsnivå.

Faktorer som påverkar hur mycket du tjänar på ett äldreboende

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket man tjänar på ett äldreboende. Här nedanför ska vi gå igenom vad som påverkar lönen och hur mycket.

Arbetsroll och utbildning

I snitt tjänar sjuksköterskor 30% mer än undersköterskor och 50% mer än vårdbiträden, vilket till största del beror på att sjuksköterskor har längre utbildning och andra arbetsuppgifter. Givetvis sätts även löner individuellt baserat på ansvarsområde och arbetsroll.

Sektor

Vilken sektor man arbetar inom kan påverka hur mycket man tjänar på ett äldreboende.

YrkesgruppLön offentlig sektorLön privat sektor
Undersköterska30 500 kr28 900 kr
Vårdbiträde26 500 kr26 000 kr
Sjuksköterska36 900 kr46 400 kr
Löner på äldreboende i offentlig och privat sektor.

Som tabellen visar är sjuksköterskor den enda yrkesgruppen som tjänar mer i privat sektor än i offentlig sektor. Att lönerna är högre inom den privata sektorn kan bero på att företag är beredda att betala mer för bra personal samt att cheferna inom privat sektor har större mandat att bestämma löner.

Ålder

Ålder är en väsentlig faktor när det gäller genomsnittliga löner, vilket främst beror på att det vanligtvis följer mer erfarenhet med åldern vilket värderas högt av arbetsgivare. För alla yrkesgrupper på äldreboende ökar lönerna med åldern och är som högst innan pension. Se tabell nedan för total löneökning.

YrkesgruppTotal löneökning
Undersköterska19,0%
Vårdbiträde14,5%
Sjuksköterska44,7%
Total löneökning från 18 år upp till pension för yreksgrupper på äldreboende.

Kön

Vilket kön du har kan påverka vilken lön du får på äldreboende, men med det sagt är de generella löneskillnaderna mellan könen relativt små inom äldreomsorgen jämfört med många andra branscher.

YrkesgruppLön mänLön kvinnor
Undersköterska29 500 kronor30 400 kronor
Vårdbiträde26 300 kronor26 400 kronor
Sjuksköterska40 300 kronor39 300 kronor
Genomsnittliga löner för män och kvinnor på äldreboende.

Som tabellen visar tjänar kvinnor mer än män i yrkesgrupperna undersköterska och vårdbiträde, men mindre än män i yrkesgruppen sjuksköterska.

Sammanfattning

Generellt sett är lönerna relativt låga inom äldreomsorgen sett till medellönen i Sverige, men varierar som sagt mycket beroende på bland annat yrke, utbildning och ålder.

Att arbeta på ett äldreboende kan vara både givande och utmanande. Det kräver vanligtvis mycket tålamod, empati och medkänsla eftersom de boende kan ha olika hälsotillstånd och behov av vård och stöd.

Arbete på äldreboende kan dock ge möjligheten att lära sig av de äldres livserfarenheter och att skapa meningsfulla relationer. Se videon nedanför för ytterligare information om yrket.

Källor: Skr, Scb

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.