Civilingenjör lön – Vad tjänar en civilingenjör 2023?

Idag finns drygt 140 000 yrkesverksamma civilingenjörer i Sverige, och på högskolorna studerar allt fler till yrket. För att bli civilingenjör krävs en femårig högskoleutbildning, till skillnad från högskoleingenjör som kräver tre års utbildning.

Civilingenjör är en bred utbildning och ett brett yrke med många olika inriktningar, vilket gör att lönerna inom yrket skiljer sig åt relativt mycket. Bland civilingenjörer påverkar även andra faktorer som ålder, anställning och kön vilken lön du kan förvänta dig. I den här artikeln ska vi därför bryta ned vad en civilingenjör tjänar och vad som påverkar lönen.

Hur mycket tjänar en civilingenjör?

32 000 kronor i månaden efter skatt

En civilingenjör tjänar i genomsnitt 47 000 kronor innan skatt och 32 000 kronor efter skatt, men lönen varierar beroende på område, ålder, anställning och kön. Ingångslönen för nyexaminerad civilingenjör är i genomsnitt 34 500 kronor innan skatt och drygt 23 400 kronor efter skatt.

Den genomsnittliga timlönen för civilingenjörer blir således 293,75 kronor innan skatt och 199,75 kronor efter skatt.

Civilingenjörer tjänar drygt 26% mer än genomsnittslönen i Sverige (37 100 kronor) och anses därför ha en bra lön, även om man räknar in den femåriga utbildningen.

Känner du någon som arbetar som civilingenjör? – Ta reda på deras lön helt anonymt här på lönekollen.

Exakt vilken lön man får som civilingenjör beror på ett antal faktorer, där den allra mest avgörande är inom vilket område man arbetar. Genomsnittslöner för olika civilingenjörsyrken visas i tabellen nedanför:

OmrådeLön
Civilingenjör inom bygg och anläggning48 400 kronor
Civilingenjör elektroteknik50 600 kronor
Civilingenjör gruvteknik och metallurgi48 700 kronor
Civilingenjör kemiteknik46 800 kronor
Civilingenjör logistik- och produktionsplanering44 000 kronor
Civilingenjör maskinteknik46 200 kronor
Civilingenjör industriell ekonomi45 550 kronor
Genomsnittliga månadslöner (brutto) för civilingenjörer inom olika branscher.

Som tabellen visar kan lönen skilja sig åt beroende på inom vilket område du jobbar och vilken utbildning du har. Skillnaderna i lön mellan olika civilingenjörer är som mest 15%, eller 6600 kronor i månaden. Löneskillnaderna beror framförallt på att efterfrågan av civilingenjörer är högre inom vissa områden vilket gör att lönerna ökar.

Övriga faktorer som påverkar lönen som civilingenjör

Bortsett från inom vilket område man arbetar som civilingenjör finns det flera andra faktorer som påverkar lönenivån. Här nedanför går vi igenom hur löner skiljer sig åt baserat på statistik från statistiska centralbyrån, scb.

Kön

Enligt en undersökning från UKÄ studerar allt fler kvinnor till civilingenjör, vilket många anser vara bra för yrket. Dock finns det dessvärre tydliga löneskillnader mellan könen.

Med stöd av statistik från scb skiljer sig lönerna mellan manliga och kvinnliga civilingenjörer med drygt 6,3 procent. Manliga civilingenjörer tjänar i snitt 48 800 kronor medan kvinnor i yrket tjänar drygt 45 800 kronor.

Störst är löneskillnaderna mellan könen för civilingenjörer inom bygg och anläggning, där kvinnor i genomsnitt tjänar 10% mindre än män. Minst är skillnaderna för civilingenjörer i elektroteknik, där kvinnor tjänar 3,5% mindre än män.

Ålder

Som exempel för hur löner skiljer sig åt beroende på ålder inom civilingenjörsyrken utgår vi från maskinteknik, vilket är en av de större inriktingarna. Lönen för civilingenjörer inom maskinteknik i olika åldrar representerar civilingenjörslöner i helhet på ett bra sätt.

ÅlderLön
25-34 år38 600 kronor
35-44 år46 300 kronor
45-54 år50 700 kronor
55-64 år52 100 kronor
65-66 år56 400 kronor
Genomsnittliga löner för civilingenjörer inom maskinteknik i olika åldrar.

I tabellen ser man tydliga löneskillnader mellan olika åldrar. Lönerna är som lägst för yngre civilingenjörer (25-34 år) och ökar för varje åldersgrupp för att sedan bli som högst precis innan pension. Den största löneökningen sker i trettioårs-åldern, då de flesta har några års erfarenhet av yrket.

Arbetsplats och sektor

Vilken arbetsgivare du har och inom vilken sektor du arbetar som civilingenjör kan ha en påverkan på lönen. Genomsnittslönerna mellan privat och offentlig sektor är relativt jämna, men sticker ut inom vissa branscher, framförallt inom gruvteknik och metallurgi, då lönerna inom privat sektor är 23,4% högre än de för offentlig sektor. Med det sagt är lönerna oftast något högre inom offentlig sektor, det vill säga jobb inom kommuner och myndigheter.

Hur skiljer sig lönerna mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer?

Många som studerar till civilingenjörer funderar på om det lönar sig att studera 2 år (master) utöver högskoleingenjörernas tre år.

Den genomsnittliga lönen för en högskoleingenjör är 45 100 kronor innan skatt, vilket är drygt 4% mindre än genomsnittslönen för civilingenjörer. Civilingenjörer har dock ett högre lönetak och får generellt sätt en snabbare löneökning.

Huruvida det lönar sig att studerar två år extra för att bli civilingenjör är svårt att säga, då lönerna är individuella och skiljer sig mycket.

Lär dig mer om ingenjörsyrket och studier i denna videon.

Läs också: Arkitekt lön

Källor: scb, sverigesingenjörer.

1 reaktion på ”Civilingenjör lön – Vad tjänar en civilingenjör 2023?”

 1. Dear Potential Investors,
  We are excited to introduce you to a lucrative opportunity in the world of sports betting, backed by over 15 years of proven success as football analysts. At [Company Name], we’ve developed a unique mathematical algorithm for analysis, which takes into account all foreseeable factors in advance.
  sport.toxylact.com
  What sets us apart is our ability to provide forecasts with a calculated reliability percentage, making our predictions unparalleled in accuracy. With a weekly Return on Investment (ROI) ranging between 20% and 40%, our service boasts an annual ROI exceeding 1000%. This surpasses traditional investment avenues like stocks and cryptocurrencies.
  We meticulously analyze a vast array of football championships worldwide, selectively choosing matches with exceptionally reliable forecasts. However, it’s essential to note that certain factors, such as weather conditions, player injuries, referee decisions, and fan behavior, cannot be predicted mathematically in advance.
  Investing in sports offers numerous benefits, including diversification, high potential returns, and the thrill of engagement with a dynamic market. Join us at Lactology Foundation and capitalize on this exciting opportunity to leverage your investment in the realm of sports.
  Key Benefits of Sports Investing:
  • Diversification
  • High ROI Potential
  • Strategic Engagement
  • Accessible Market
  • Global Reach
  • Dynamic Environment
  • Data-Driven Analysis
  • Predictive Modeling
  • Risk Management
  • Long-Term Growth
  • Seasonal Opportunities
  • Cultural Impact
  • Community Engagement
  • Entertainment Value
  • Continuous Learning
  Take the first step towards maximizing your investment potential with [Company Name]. Contact us today to learn more about how you can benefit from our innovative approach to sports investing.
  Best regards,
  Dimitar Kehayov MD, PhD
  Telephone with all kind of messengers: 00359884777799
  Lactology Foundation
  Bulgarian’s firm ID: 207496533

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.