Psykolog lön – hur mycket tjänar en psykolog 2023?

I Sverige finns det idag drygt 14 500 verksamma legitimerade psykologer, och intresset kring yrket är fortsatt stort. En av de vanligaste frågorna kring yrket är hur mycket en psykolog tjänar.

Tjänar psykologer bra? Vad är ingångslönen för en psykolog? Vilken typ av psykolog tjänar mest? – ja, lönefrågorna kring yrket kan vara många. I den här artikeln besvarar vi därför frågan hur mycket en psykolog egentligen tjänar, samt hur löneskillnaderna inom yrket ser ut, vilka faktorer som påverkar lönen och vilka möjligheter det finns till löneökning.

Psykolog lön

En psykolog tjänar i genomsnitt 42 800 kronor i månaden innan skatt och 32 000 kronor efter skatt men lönen varierar bland annat beroende på arbetsgivare, erfarenhet och utbildning. Timlönen för psykologer blir således ca 256 kronor innan skatt och 192 kronor efter skatt.

Psykologer har trots den femåriga utbildningen bra betalt jämfört med medianlönen i Sverige som är 33 200 kronor. De psykologer som tjänar mest är generellt sett de med specialistutbildning inom områden som neuropsykologi, hälsopsykologi och psykoterapi, alltså lönar det sig ofta ekonomiskt att vidareutbilda sig som psykolog. Läs mer om vilka faktorer som påverkar psykologers löner här nedanför.

Faktorer som påverkar hur mycket en psykolog tjänar

Det finns precis som för många andra jobb en mängd faktorer som påverkar lönesättningen inom psykologyrket. Vilka faktorer som påverkar och på vilket sätt de styr lönen ska vi gå igenom nu!

1. Ålder och erfarenhet

Psykologer kan tjäna olika mycket beroende på ålder och erfarenhet, se tabell nedan:

ÅlderLön
18-24 år
25-34 år38 100 kr
35-44 år43 200 kr
45-54 år46 200 kr
55-64 år46 100 kr
65-66 år48 800 kr
Genomsnittliga löner för psykologer i olika åldrar.

Som tabellen visar skiljer sig lönerna åt i olika åldersgrupper, vilket dels är ett resultat av den naturliga löneökningen men också att mer erfarna psykologer ofta värderas högre av arbetsgivare och därför får högre lön. Ingångslönen för psykologer i åldrarna 25-34 år är i snitt 38 100 kronor. Lönen ökar därefter med åren och blir som högst innan pension i åldrarna 65-66 år med en total löneökningen på 28%. Notera att det inte finns någon lönestatistik för åldersgruppen 18-24 år, vilket beror på att psykologutbildningen är åtminstone fem år och färdigutbildade psykologer är därför oftast över 25 år.

2. Utbildning

För att bli psykolog krävs en femårig heltidsutbildning på högskola. Efter det kan man välja att specialisera sig ytterligare, vilket brukar resultera i högre löner beroende på efterfrågan. Psykologer som har specialiserat sig inom exempelvis neuropsykologi har vanligtvis högre lön än psykologer som inte har genomgått någon vidareutbildning. Statistik från scb visar att psykologer som har vidareutbildat sig efter den grundläggande femåriga utbildningen i snitt har en lön på 46 200 kronor i månaden medan psykologer utan vidareutbildning har en lön på 42 500 kronor, alltså ca 8% lägre.

3. Geografisk plats

Var du bor och arbetar i landet kan påverka vilken lön du får som psykolog.

OmrådeLön
Mellersta Norrland42 500 kr
Norra Mellansverige43 100 kr
Småland med småöarna42 800 kr
Stockholm42 200 kr
Sydsverige42 300 kr
Västsverige42 600 kr
Östra Mellansverige42 600 kr
Övre Norrland42 400 kr
Genomsnittliga löner för psykologer i olika delar av Sverige.

Som tabellen visar skiljer sig de genomsnittliga lönerna mellan olika delar av Sverige, dock relativt lite jämfört med många andra yrken. Den del av Sverige där psykologer tjänar bäst är Norra Mellansverige, medan psykologer i Stockholmsregionen tjänar minst. Löneskillnaderna mellan områdena beror till största del på utbud och efterfrågan, där mer psykologer per invånare ofta innebär lägre lön.

4. Sektor

Vilken sektor man arbetar inom kan påverka lönen som psykolog. Statistik från scb visar att psykologer inom den privata sektorn i snitt tjänar 43 700 kronor medan lönen för offentlig sektor ligger på 42 500 kronor, alltså ca 3% lägre. Störst är löneskillnaderna mellan sektorerna i åldrarna 55-64 år, då psykologer inom offentlig sektor tjänar 8% mer än privat. I övriga åldersgrupper är det psykologer inom den privata sektorn som tjänar mest.

Anledningen till löneskillnaderna mellan sektorerna är till stor del att psykologer inom privat sektor ofta arbetar inom bemanningsföretag som kan sätta högre löner.

4. Kön

Vilket kön du har kan påverka lönen du får som psykolog enligt statistik från scb, se tabell nedan.

ÅlderLön, kvinnaLön, man
18-24 år
25-34 år38 300 kr37 600 kr
35-44 år43 100 kr43 400 kr
45-54 år46 300 kr45 700 kr
55-64 år47 400 kr44 400 kr
65-66 år48 800 kr48 800 kr
Totalt ålder42 800 kr42 800 kr
Genomsnittliga löner för manliga och kvinnliga psykologer i olika åldersgrupper.

Som tabellen visar tjänar både manliga och kvinnliga psykologer i snitt 42 800 kronor i månaden, det vill säga att det inte finns några löneskillnader mellan könen. Kollar man däremot i olika åldersgrupper hittar man att det finns förhållandevis stora skillnader mellan män och kvinnor, främst i åldersgruppen 55-64 år, då kvinnor i snitt tjänar 6,7% mer än män.

Hur kan man öka sin lön som psykolog?

Som psykolog finns det flera sätt att öka sin lön på. Det som många gör för att höja sin lön är att vidareutbilda sig och specialisera sig inom något ämne, exempelvis neuropsykologi. En forskarutbildning inom psykologi kan vanligtvis ge upp till 10% högre lön. Ett annat sätt att öka sin lön som psykolog är att söka sig till ett bemanningsföretag, eftersom de ofta betalar mycket bättre än exempelvis en kommun. Det går även att starta eget bolag som psykolog och ta betalt via faktura, vilket ofta kan göra att du får mer betalt i slutändan.

Vill du veta mer om psykologyrket kan du se yrkesfilmen från arbetsförmedlingen nedanför där psykologen Sabina ger en inblick i hur det är att arbeta som psykolog och hur arbetsmarknaden ser ut.

Yrkesfilm psykolog.

Du kanske också är intresserad av att läsa: Läkare lön eller personlig assistent lön.

I den här artikeln har statistik från scb använts.

1 reaktion på ”Psykolog lön – hur mycket tjänar en psykolog 2023?”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.