Är 35 000 kr en bra lön? Detta är en bra lön enligt genomsnittet i Sverige

De flesta svenskar ställer sig någon gång i arbetslivet frågan – Har jag en bra lön?

Huruvida ens lön är bra, hög eller låg kan komma som en fundering, en fråga till en vän eller som en sökning på google. Vad som är en bra lön är faktiskt en av de vanligaste sökningarna inom lön- och jobbsektorn på svenska google.

Många vill helt enkelt veta hur man ska ställa sig till en specifik lön – kanske en lön man redan har eller en lön man drömmer om.

  • Är 30 000 en bra lön? – Ja?
  • Är 32 000 en bra lön? – Nej, inte enligt mina standards
  • Är 35 000 en bra lön? – Nja, jämfört med vad?
  • Är 37 000 en bra lön? – Ja verkligen
  • Är 40 000 en bra lön? – Nej inte alls

I den här artikeln ska vi därför svara på vad som anses vara en bra lön i Sverige, och utgå från genomsnittliga lönefakta från scb.

Vad är en bra lön? – Genomsnittliga löner

För att sätta begreppet ”bra lön” i någon form av kontext och måttstock ska vi utgå från den genomsnittliga lönen i Sverige, för att sedan avgöra vad som anses vara en bra eller sämre lön.

Medellönen i Sverige är 37 100 kronor innan skatt, vilket ungefär resulterar i 25 200 kronor efter skatt (32% skatt) per månad. Medellönen är ett resultat av alla olika yrken för olika kön, åldrar och så vidare och blir därför ett bra mått på vad som kan tänkas vara en bra lön.

Detta betyder alltså generellt att du som har en lön över 37 100 kronor i månaden tjänar mer än genomsnittet i Sverige, vilket kan anses vara en bra lön, men begreppet är givetvis fritt att tolka. Med bra lön kan man också baka in arbetsförhållande, arbetsbörda, ansvar med mera.

För att göra det enkelt ska vi utgå från att alla löner är beräknade utifrån samma antal timmar (heltid) och med ungefär samma ansvar.

Arbetsförmedlingens generella definiton av heltidsarbete är 40 timmar per vecka, eller ungefär 160 timmar per månad. Slår man ut medellönen på antal timmar får man den genomsnittliga timlönen, vilken ungefär blir 232 kronor innan skatt.

En timlön över 232 kronor får alltså anses vara en bra lön, då man skulle tjäna mer än genomsnittet.

Vem bestämmer vad som är en bra lön? – faktorer som påverkar

Begreppet bra lön kan som sagt ha olika definition för olika människor. Vad gäller till exempel unga, praktikanter eller nyanställda kan en bra lön vara lägre än den skulle vara för en äldre, mer erfaren person.

För unga, vars första jobb ofta är inom lager, butik eller vård och omsorg är lönerna generellt sätt lägre än genomsnittslönen i Sverige, men kan fortfarande anses vara bra på grund av att de ej kräver mycket erfarenhet eller utbildning. En vanlig ingångslön för dessa typer av jobb är omkring 22 400 kronor i månaden, eller 140 kronor i timmen innan skatt, vilket givetvis är en låg lön jämfört med genomsnittslönen i Sverige.

Jämför man ungas första arbeten med en mer erfaren och utbildad persons arbete får begreppet bra lön ett nytt perspektiv. Har man utbildat sig i flera år bör man med all rätt ha högre krav på vad en bra lön är, och baka in utbildningstiden i tolkningen av bra lön.

För att sammanfatta är det bara du själv som kan bestämma om du tycker att en lön är bra eller dålig för just ditt arbete, men det kan givetvis vara användbart att använda genomsnittslönen i Sverige som ett riktmärke när man jämför begreppen bra och dålig lön.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.