Sjuksköterska lön – Hur mycket tjänar en sjuksköterska 2023?

Sjuksköterska är ett av de vanligaste jobben i Sverige och idag arbetar drygt 128 000 personer som sjuksköterskor, varav hela 89% är kvinnor och endast 11% är män. Behovet av sjuksköterskor inom vården är stort, framförallt under de senaste åren på grund av covid-19 pandemin.

För att arbeta som sjuksköterska krävs en högskoleutbildning på 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Efter tre år blir man grundutbildad sjuksköterska och kan börja arbeta direkt, men många väljer att studera vidare och specialisera sig, dels på grund av högre löner.

Att arbeta som sjuksköterska kan vara slitsamt och innebära många uppoffringar och övertid – något som lett till att yrkesverksamma och vårdförbundet länge krävt högre löner.

Många har en uppfattning om att sjuksköterska är ett lågavlönat jobb, men faktum är att lönen för sjuksköterskor står sig relativt bra jämfört med andra liknande yrken. Exakt hur mycket en sjuksköterska tjänar, och vad som påverkar lönen ska vi gå igenom här nedanför.

Hur mycket tjänar en sjuksköterska?

29 800 kronor efter skatt

En sjuksköterska tjänar i genomsnitt 39 500 kronor innan skatt och 29 800 kronor efter skatt, men lönen varierar beroende på område, ålder, anställning och kön. En nyexaminerad sjuksköterska får vanligtvis en ingångslön omkring 32 000 kronor brutto.

Timlönen för sjuksköterskor blir således 247 kronor innan skatt och 168 kronor efter skatt.

Jämfört med liknande yrken som kräver högskoleutbildning tjänar sjuksköterskor relativt bra. Sjuksköterskor tjänar i snitt 6,5% mer än medellönen i Sverige (37 100 kronor).

Exakt hur mycket man tjänar som sjuksköterska beror på en mängd faktorer, där en av de mest avgörande är inom vilket område du arbetar.

Sjuksköterska yrkeLön innan skattLön efter skatt
Grundutbildade sjuksköterskor39 500 kronor29 800 kronor
Anestesisjuksköterskor43 100 kronor32 200 kronor
Psykiatrisjuksköterskor41 100 kronor30 800 kronor
Ambulanssjuksköterskor m.fl.41 300 kronor 30 900 kronor
Geriatriksjuksköterskor39 800 kronor30 000 kronor
Intensivvårdssjuksköterskor44 600 kronor33 200 kronor
Operationssjuksköterskor43 000 kronor32 100 kronor
Barnsjuksköterskor41 300 kronor30 900 kronor
Röntgensjuksköterskor37 300 kronor28 360 kronor
Lön för sjuksköterskor inom olika områden, innan skatt och efter skatt (2021).

Som tabellen visar skiljer sig lönerna beroende på vilken typ av sjuksköterska du arbetar som. Löneskillnaden beror till stor del på olika utbildningsnivåer och högre efterfrågan inom vissa yrken, där längre utbildning och högre efterfrågan resulterar i högre löner. Högst lön har sjuksköterskor inom intensivvården, de tjänar i snitt hela 20% mer än sjuksköterskor inom röntgen, som tjänar minst av alla områden.

Läs också: Hur mycket tjänar en läkare?

Övriga faktorer som påverkar lönen för sjuksköterskor

Som sjuksköterska finns det ett flertal faktorer som påverkar vilken lön du får. Inom yrket finns bland annat löneskillnader mellan olika områden i Sverige, åldrar, kön och sektorer.

Område

Vart du bor och arbetar påverkar vilken lön du får som sjuksköterska. Löneskillnaderna beror till stor del på att vissa områden har en högre efterfrågan på sjuksköterskor än andra.

Område/regionLön kvinnorLön mänLön (totalt)
Stockholm39 30040 30039 500
Östra Mellansverige42 50044 40042 700
Småland med öarna42 60043 80042 800
Sydsverige36 40036 80036 500
Västsverige37 00037 30037 000
Norra Mellansverige36 30035 60036 200
Mellersta Norrland36 70037 00036 700
Övre Norrland41 60040 50041 500
Löner för sjuksköterskor i olika områden och regioner i Sverige.

Som tabellen visar skiljer sig lönerna beroende på var i landet du arbetar. Högst lön har sjuksköterskor i Småland, följt av östra Mellansverige och övre Norrland. Lägst är lönerna i norra Mellansverige. Manliga sjuksköterskor tjänar mer än kvinnor i alla områden med undantag för norra Mellansverige och övre Norrland.

Ålder

Löneskillnader baserat på ålder är alltid intressant för att bland annat urskilja löneökningar inom yrket. För sjuksköterskor stiger lönen med åren, precis som för många andra yrken.

ÅlderLön
18-24 år31 000 kronor
25-34 år35 400 kronor
35-44 år38 500 kronor
45-54 år40 900 kronor
55-64 år42 700 kronor
65-66 år45 100 kronor
Lön för sjuksköterskor i olika åldrar.

Som tabellen visar ökar lönen för varje åldersgrupp. Störst procentuell löneökning mellan åldersgrupperna är drygt 14%, vilket sker bland de yngre sjuksköterskorna, det vill säga från nyexaminerad (oftast 18-24 år) upp till åldersgruppen 25-34 år. Därefter stiger lönen med omkring 0,5-0,9% varje år.

Arbetsgivare värdesätter oftast erfarenhet högt, vilket är den främsta anledningen till att äldre sjuksköterskor oftast tjänar mer.

Kön

Enligt statistik från scb skiljer sig löner bland sjuksköterskor baserat på kön, och skillnaderna är olika stora i olika åldrar och för olika arbetsplatser. Överlag är löneskillnaderna mellan könen relativt små jämfört med många andra liknande yrken, då manliga sjuksköterskor i genomsnitt tjänar 40 300 kronor medan kvinnor tjänar 39 300 kronor, alltså 2,5% mindre.

Tittar man på löneskillnaderna mellan könen för olika åldrar finner man den största skillnaden för sjuksköterskor i åldrarna 55-64 år, då kvinnor i snitt tjänar 46 300 kronor medan män endast 43 300 kronor, alltså 6,5% mindre. Med detta sagt finns det flera åldersgrupper där män tjänar mer än kvinnor, men överlag är skillnaderna alltså relativt små.

En av anledningarna till löneskillnaderna mellan könen kan vara att det är ett mycket kvinnodominerat yrke (hela 89% är kvinnor) vilket kan göra män mer efterfrågade på vissa arbetsplatser.

Sektor och anställning

Vilken sektor man arbetar inom som sjuksköterska kan påverka lönen. Enligt statistik från scb är lönerna högre inom privat sektor för alla åldersgrupper förutom 18-24 åringar då lönen är högre i offentlig sektor. Totalt sett är medellönen för sjuksköterskor inom offentlig sektor 36 900 kronor medan den i privat sektor är 46 400 kronor, alltså drygt 25% högre.

De allra flesta sjuksköterskor arbetar inom offentlig sektor, där lönerna är relativt stabila runt om i landet. För privat sektor kan lönerna skilja desto mer på grund av att företag själva väljer vad de betalar ut till sina anställda.

Sammanfattning

Sjuksköterska är ett brett yrke som inkluderar många olika specialistutbildningar, arbetsgivare, arbetsuppgifter och anställningsformer, vilket gör att lönerna skiljer sig åt mycket inom yrket. Sjuksköterskors löner har länge debatterats, och det finns en stor rörelse som yrkar för högre löner, framförallt ingångslöner. Vårdförbundet som är med i rörelsen har satt ett krav på en livstidshöjning på 30%. Med den viktiga roll och allt slit som det innebär att vara sjuksköterska är det inte konstigt att många vill se högre löner.

För att lära dig mer om yrket rekommenderar jag att se videon här nedanför:

Se sjuksköterskan Patrick berätta om hur det är att arbeta som sjuksköterska.

Läs även liknande om arbeten och löner:

Källor: Socialstyrelsen, scb

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.