Hur många arbetstimmar är det per månad? Arbetstimmar för heltid 2023

I den här artikeln ska vi gå igenom hur många arbetstimmar det är per månad i genomsnitt. Det finns dock ingen exakt siffra på hur många timmar man arbetar per månad i Sverige eftersom det varierar från person till person och från arbete till arbete. En fulltidstjänst i Sverige är oftast omkring 40 timmar per vecka, vilket motsvarar 160 timmar per månad. Men det finns många arbeten där man jobbar mer eller mindre än det. Vissa arbeten har övertidsarbete och vissa har flexibla arbetstider.

Det finns även arbeten där man jobbar skift, natt- eller helgarbete, vilket kan påverka hur många timmar man arbetar per månad.

Det är också viktigt att notera att det finns lagstiftning som reglerar hur många timmar man får arbeta per vecka och per månad och det är viktigt att följa dessa regler för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Hur många arbetstimmar är det per månad?

Enligt arbetsförmedlingen innebär ett heltidsarbete 40 arbetstimmar per vecka eller 160 arbetstimmar per månad, men faktum är att de flesta arbetar mer än så.

I genomsnitt innebär heltid 167 arbetstimmar per månad, men varierar beroende på månad, arbete och anställningsvillkor. I snitt har april lägst antal arbetstimmar (144), jämfört med mars och augusti som båda har 184 timmar.

I tabellen nedan visar antal arbetsdagar och arbetstimmar per månad för 2023:

MånadArbetsdagarArbetstimmar
januari21168
februari20160
mars23184
april18144
maj21168
juni20160
juli21168
augusti23184
september21168
oktober22176
november22176
december19152
Hela året2512008
Genomsnitt per månad21167
Antal arbetstimmar per månad för kalenderåret 2023.

I genomsnitt består en månad av 21 arbetsdagar och 167 arbetstimmar under 2023. För hela 2023 blir det 251 arbetsdagar och 2008 arbetstimmar.

Vad påverkar hur många timmar man arbetar per månad?

Det finns flera faktorer som påverkar hur många timmar man arbetar per månad.

  • Helgdagar och röda dagar: Vissa månader är det många röda dagar vilket bidrar till färre antal arbetstimmar.
  • Semester: Under semesterperioden är det inte konstigt att man i snitt arbetar färre timmar än vanligt. Semestern är för de flesta Svenskar under sommaren mellan juni och augusti.
  • Branschen: Vissa branscher har längre arbetstider än andra. Till exempel inom vård och omsorg, kan man ibland arbeta skift och övertid. Vissa arbeten har dessutom större behov av arbete under vissa perioder på året.
  • Personliga omständigheter: Personliga omständigheter, såsom familjesituation, kan påverka hur många timmar man arbetar per månad. Till exempel kan en person som har ansvar för barn eller äldre föräldrar ha svårt att arbeta fulltid.
  • Arbetsgivarens krav: Varje arbetsgivare har sina egna krav och förväntningar på arbetstiden för sina anställda. Om arbetsgivaren kräver att man ska arbeta mer övertid eller flexibla arbetstider kan det påverka hur många timmar man arbetar per månad.

Hur mycket får man arbeta per månad?

Det finns begränsningar för hur mycket övertid man får arbeta per månad. Enligt arbetstidslagen, får arbetstagaren inte arbeta mer än 50 timmar per månad eller 200 timmar över en period på 12 månader.

Det är viktigt att notera att det finns undantag från detta regelverk för vissa yrken, till exempel inom vården och omsorgen. Dessa undantag måste emellertid vara skriftligt avtalade med arbetstagaren och det måste finnas rimliga skäl för det.

Det är också viktigt att arbetsgivaren ska ge arbetstagaren minst 11 timmar ledigt mellan arbetspassen och minst 24 timmar ledigt var sjätte dag.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att följa dessa regler för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, det är viktigt att undvika överarbete och stress som kan leda till olika hälsoproblem.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.