Läkare lön – Hur mycket tjänar en läkare 2023?

I Sverige finns det idag drygt 40 000 yrkesverksamma läkare. Läkaryrket är brett och det finns ett flertal inriktningar och arbetssätt. Vanligast är att arbeta inom regionala sjukhus och vårdcentraler men yrket praktiseras även i privata företag och inom forskning och utbildning.

Läkaryrket är mycket viktigt för samhället och anses av många vara ett prestigefyllt arbete med hög status som ger bra betalt, och många undrar därför hur mycket läkare tjänar.

Inom läkaryrket sätts löner individuellt bland annat baserat på utbildning, erfarenhet och region, vilket gör löneskillnaderna stora. Här nedanför ska vi gå igenom hur mycket en läkare tjänar i olika stadier med olika utbildning och vad som kan påverka lönen.

Känner du någon som arbetar som läkare? Se deras lön helt anonymt här på lönekollen

Hur mycket tjänar en läkare?

En läkare tjänar i genomsnitt 54 450 kronor innan skatt och 39 000 kronor efter skatt men löner sätts individuellt och varierar kraftigt beroende på utbildningsnivå, erfarenhet och region. Ingångslönen under allmäntjänstgöring för läkare är vanligtvis omkring 37 000 kronor.

Timlönen för läkare blir i genomsnitt således 340 kronor innan skatt och drygt 244 kronor efter skatt.

Vi baserar genomsnittlig lön för läkare på de fyra indelningarna tagna från scb i tabellen nedan:

LäkartitelLön
At-läkare36 800 kronor
Övriga läkare45 900 kronor
St-läkare51 900 kronor
Specialistläkare83 200 kronor
Löner för läkare 2023 (innan skatt).

Läkare tjänar i genomsnitt drygt 47% mer än medellönen i Sverige som ligger på 37 100 kronor. Enligt statistik från scb hamnar specialistläkares lön på en sjätteplats i listan över de högst betalda jobben i Sverige, vilket trots en lång utbildning gör yrket mycket välbetalt.

Läkare lön diagram
Läkarlöner i diagram.

Du kanske också är intresserad av vad andra vårdyrken tjänar: Sjuksköterska lön eller undersköterska lön

At-läkare lön

AT står för allmäntjänstgöring vilket är en kombination av betald utbildning och arbete. At-läkare är alltså inte färdigutbildade läkare utan genomgår allmäntjänstgöring för att få en läkarlegitimation. Detta gör att lönen för at-läkare är mycket lägre än vad en färdigutbildad läkare tjänar.

At-läkare tjänar i genomsnitt 36 800 kronor innan skatt och 28 000 efter skatt. Kvinnliga at-läkare tjänar 36 600 kronor medan män tjänar 37 100 kronor, alltså drygt 1,3% mer. Lönen för at-läkare kan dessutom variera beroende på sektor, där at-läkare inom privat sektor i snitt tjänar 2,4% mer.

Övriga läkare

Med övriga läkare menas de läkare som har genomgått läkarutbildning utan att gå vidare med specialiseringstjänstgöring och bli specialistläkare. Detta gör att lönen förblir relativt låg jämfört med läkare som valt att utbilda och specialisera sig vidare. Övriga läkare tjänar i genomsnitt 45 900 kronor innan skatt och 34 000 kronor efter skatt. De allra flesta läkare väljer att gå vidare mot specialistläkare.

St-läkare lön

ST står för specialiseringstjänstgöring och är den utbildning som läkare genomgår för att bli specialistläkare. Utbildningen omfattar minst fem års betald tjänstgöring. Lönen för st-läkare är högre än den för at-läkare på grund av att st-läkare redan är legitimerade läkare och har således mer erfarenhet.

St-läkare tjänar i genomsnitt 51 900 kronor innan skatt och drygt 37 800 kronor efter skatt. Manliga st-läkare tjänar i snitt 52 400 kronor, medan kvinnor tjänar 51 500 kronor, alltså 2% mindre. St-läkare kan även tjäna olika mycket beroende på ålder, sektor och utbildning.

Enligt statistik från scb tjänar st-läkare mer desto äldre de är, vilket oftast beror på att de äldre redan har arbetat som läkare under längre tid och har mer erfarenhet. Statistiken visar även att st-läkare inom privat sektor i snitt tjänar 2,7% mer än de i offentlig sektor, samt att st-läkare med högre utbildning (forskare) tjänar mer.

Specialistläkare lön

Efter en genomförd femårig specialiseringstjänstgöring får läkaren titeln specialistläkare och kan exempelvis arbeta som kirurg, vilket resulterar i en rejäl löneökning.

En specialistläkare tjänar i genomsnitt 83 200 kronor innan skatt och 52 100 efter skatt, men lönen varierar beroende på region, sektor, ålder och kön. Kvinnliga specialistläkare har en genomsnittlig lön på 83 100 kronor medan män tjänar 83 300 kronor.

Nyutbildade specialistläkare har vanligtvis en lön omkring 72 000 kronor. Efter det ökar lönen upp till 88 700 kronor i snitt innan pension, alltså en procentuell löneökning på 22%.

Faktorer som påverkar lönen som läkare

Utöver de olika utbildningsstadierna som läkare genomgår finns det även andra faktorer som påverkar vilken lön du får som läkare. Här nedanför går vi igenom vad som påverkar lönen och hur mycket.

Sektor

De allra flesta läkare arbetar inom den regionala hälso- och sjukvården, men som läkare kan du även arbeta inom privat sektor. Lönerna för läkare skiljer sig åt inom sektorerna, och enligt statistik från scb tjänar läkare inom offentlig sektor drygt 10% mer än läkare inom privat sektor.

Region och område

I vilken stad och region du arbetar i som läkare kan ha en påverkan på lönen.

OmrådeLön
Stockholm82 700 kronor
Östra Mellansverige84 200 kronor
Småland med öarna87 700 kronor
Sydsverige81 500 kronor
Västsverige80 700 kronor
Norra Mellansverige87 700 kronor
Mellersta Norrland83 700 kronor
Övre Norrland85 600 kronor
Läkarlöner i olika områden i Sverige (innan skatt)

Som tabellen visar tjänar läkare i Småland och norra Mellansverige mest, medan läkare i Västsverige tjänar minst. De geografiska löneskillnaderna beror till största del på att olika regioner har olika stor efterfrågan av läkare. I regioner med ett högre behov av läkare blir lönerna vanligtvis högre.

Ålder

Vilken ålder du har som läkare påverkar generellt sett vilken lön du får. Lägst är ingångslönen under utbildning, för att sedan öka för varje åldersgrupp och bli som högst innan pension. Den totala löneökningen från ingångslön i allmäntjänstgöring upp till pension är ca 140%. Tabellen visar löner för färdigutbildade specialistläkare baserat på ålder:

ÅlderLön
18 – 24 år
25 – 34 år72 700 kronor
35 – 44 år79 000 kronor
45 – 54 år83 700 kronor
55 – 64 år87 500 kronor
65 – 66 år88 700 kronor
Totalt83 200 kronor
Läkarlöner för olika åldersgrupper (innan skatt).

Kön

För läkare är löneskillnaderna mellan könen minimala. I genomsnitt tjänar män 83 300 kronor medan kvinnor tjänar 83 100 kronor, alltså en skillnad på 0,24%. Löneskillnaderna mellan könen blir dock större när man tittar över olika åldersgrupper.

ÅlderLön kvinnorLön män
18-24 år
25-34 år72 40072 900
35-44 år77 80080 400
45-54 år85 50082 000
55-64 år88 50086 600
65-66 år82 40094 700
Totalt ålder83 10083 300
Läkarlöner, män och kvinnor i olika åldersgrupper (innan skatt).

Som tabellen visar är löneskillnaderna mellan könen som störst i åldersgruppen 65-66 år, då män i snitt tjänar ca 15% mer än kvinnor. Lägst är löneskillnaderna mellan könen i åldersgruppen 25-34 år.

Årslön och livstidslön för läkare

Läkare tjänar generellt sett mycket pengar, och för att få ett perspektiv och jämförelsetal på lönen jämfört med andra jobb är det intressant att räkna på årslön och livstidslön.

Vad gäller årslön är det mest relevant att se till ”övriga läkare” och specialistläkare då löner för både at-läkare och st-läkare endast gäller under begränsad tid. Specialistläkare har en genomsnittlig årslön på 998 400 kronor innan skatt och drygt 625 000 kronor efter skatt. Övriga läkare, det vill säga de som inte väljer att gå vidare med specialiseringstjänstgöring tjänar i snitt 594 000 kronor innan skatt och 408 000 kronor efter skatt per år.

Livstidslönen för läkare inkluderar lönenivåerna under utbildning och resulterar i drygt 28,2 miljoner baserat på heltidsarbete från 25 år upp till pension.

Är du intresserad av läkaryrket och vill veta mer om hur arbetet ser ut kan de se videon här nedanför från Sveriges läkarförbund:

Se hur det är att arbeta som läkare i videoserien från Sveriges läkarförbund.

Källor: Läkartidningen, SCB

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.