Väktare lön – Hur mycket tjänar en väktare i timmen?

I Sverige finns det idag drygt 18 300 anställda väktare. Väktare ansvarar för att bevaka egendom och skydda personers integritet. Väktare får i mån av brott, till skillnad från ordningsvakter eller poliser endast göra envarsgripande, alltså endast ingripa som vem som helst i samhället får göra.

Lönen för väktare varierar en del inom yrket, speciellt för att arbetstiderna är mycket olika och många väktare arbetar kväll/natt. I den här artikeln ska vi gå igenom hur mycket väktare tjänar i genomsnitt och hur lönerna skiljer sig åt inom yrket.

Väktare lön

Väktare har en relativt låg snittlön sett till medianlönen i Sverige, men inom yrket finns stora löneskillnader.

En väktare tjänar i genomsnitt 31 900 kronor innan skatt och ca 24 800 kronor efter skatt i månaden. Väktaren med högst lön tjänar 36 500 kronor och väktaren med lägst lön tjänar 26 200 kronor. En väktare tjänar i snitt ca 191 kronor i timmen.

Ingångslönen för väktare är omkring 30 000 kronor och löneökningen inom yrket är relativt liten.

Lönen för väktare som arbetar natt är generellt sett högre på grund av ob-tillägg, och eftersom de flesta väktare arbetar kväll/natt blir genomsnittslönen för dessa väktare något högre. En väktare som arbetar natt majoriteten av sin arbetstid kan förvänta sig att tjäna 35 000 – 36 000 kronor i månaden, inklusive ob-tillägg.

Väktare lön efter skatt

Genomsnittslönen för väktare efter skatt är 24 800 kronor i månaden, men lönen efter skatt varierar beroende på skattetabell och ursprungslön. Se skattefördelning i tabellen nedan:

Typ av skattSkatt på lön
Kommunalskatt6 412 kr
Regionskatt3 485 kr
Statlig skatt0 kr
Public service-avgift108 kr
Begravningsavgift78 kr
Jobbskatteavdrag-2 842 kr
Skattereduktion-125 kr
Lön efter skatt24 800 kr
Väktare genomsnittlig lön efter skatt.

Lön under väktarutbildning

För att bli väktare måste man utbilda sig på en väktarskola. Den teoretiska utbildningen är 14 dagar och många undrar givetvis hur det är med lön under denna utbildningen. Huruvida du får lön eller inte kan skilja enormt beroende på vilken väg du väljer, och du kan dessutom behöva betala för att gå väktarutbildningen om du gör det privat.

Det kostar totalt 15 000 – 17 000 kronor att gå en privat väktarutbildning. Du kan dock får utbildningen gratis samt få lön under utbildningen genom att först bli anställd av ett bevakningsföretag och sedan få utbildningen internt via Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämndens väktarskola. Gör du på detta sätt får du 100% lön under utbildningen.

Faktorer som påverkar hur mycket en väktare tjänar

Väktaren med högst lön är en kvinna inom statlig sektor som tjänar 36 500 kronor i månaden och väktaren med lägst lön är en kvinna inom statlig sektor som tjänar 26 200 kronor. Löneskillnaderna kan alltså vara relativt stora inom yrket. Se nedan hur lönerna även kan variera beroende på ålder, kön, sektor och region.

1. Ålder och erfarenhet

Hur gammal du är kan påverka vilken lön du får som väktare. Se tabell nedan för löneskillnader och löneökning för olika åldersgrupper.

ÅlderLön
18-24 år30 300 kr
25-34 år30 800 kr
35-44 år32 600 kr
45-54 år34 800 kr
55-64 år32 900 kr
65-66 år31 300 kr
Genomsnittliga löner för väktare i olika åldrar.

Som tabellen visar skiljer sig lönerna åt inom yrket beroende på ålder. Detta är vanligtvis ett resultat av den naturliga löneökningen samt att äldre väktare ofta har mer erfarenhet vilket värderas högt av arbetsgivare. Väktare i åldrarna 45-54 år tjänar mest och har en genomsnittlig lön som är ca 15% högre än åldersgruppen 18-24 år vilka är de som tjänar minst.

2. Region/område

Väktare kan tjäna olika mycket beroende på var i landet de är yrkesverksamma. Skillnaderna mellan olika regioner är dock relativt små jämfört med många andra yrken. Väktare verksamma i Östra Mellansverige tjänar mest och väktare i Mellersta Norrland tjänar minst. Den totala skillnaden mellan regionerna är dryga 12%. Generellt sätt tjänar väktare mer i Större städer där det finns mycket jobb till skillnad från mindre städer eller landsbyggden.

3. Sektor

Vilken sektor du arbetar inom som väktare kan påverka lönen. Enligt statistik från scb tjänar väktare inom offentlig sektor 30 100 kronor medan väktare inom privat sektor tjänar 32 000 kronor, vilket är ca 6,3% mer. Som störst är löneskillnaderna mellan sektorerna i åldersgruppen 45-54 år då väktare inom privat sektor tjänar ca 10,5% mer än de i offentlig sektor. De relativt tydliga löneskillnaderna gör att många väktare söker sig till den privata sektorn i hopp om att tjäna mer.

4. Kön

Det finns löneskillnader mellan könen inom väktaryrket. Manliga väktare tjänar i snitt 32 300 kronor medan kvinnor tjänar 30 500 kronor, alltså ca 6% mindre. Störst är löneskillnaderna mellan könen i åldrarna 45-54 år, då manliga väktare tjänar drygt 15% mer än kvinnliga. I åldrarna 25-34 år är lönen i princip lika för könen.

Hur kan man öka sin lön som väktare?

Det finns flera sätt att öka sin lön som väktare. De två vanligaste och enklaste sätten att öka lönen är följande:

  • Arbeta mer natt/ob-tider: Som väktare är det vanligt att arbeta natt och obekväma-tider är ett bra sätt att öka lönen på. I genomsnitt kan man tjäna omkring 20-30% mer än en väktare som arbetar dagtid.
  • Vidareutbilda sig: Som väktare kan man utbilda sig vidare inom väktaryrket och ta jobb med större ansvar vilket ofta ger en högre lön.

Se videon från arbetsförmedlingen nedanför om du veta mer om hur det är att arbeta som väktare.

Följ med väktaren Mazi på en arbetsdag för att lära dig mer om yrket.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.