Kirurg lön – Hur mycket tjänar en kirurgläkare 2023?

Kirurg är ett välbetalt yrke med hög status som kräver lång utbildning. En kirurg är i grunden en specialistläkare, vilket betyder att man behöver gå klart det sex-åriga läkarprogrammet följt av drygt fem års specialistutbildning för att bli kirurg. Statistiken visar att det trots en lång utbildning lönar sig ekonomiskt att utbilda sig till kirurg.

Många vet att kirurger tjänar bra men exakt hur mycket pengar kirurger tjänar är det inte många som har koll på. Vi har därför sammanställt lönestatistik för yrket och ska i den här artikeln gå igenom en kirurgs genomsnittliga lön, hur lönen varierar inom yrket och vilka faktorer som påverkar lönen.

Kirurg lön

En kirurg tjänar i genomsnitt 83 200 kronor innan skatt och drygt 52 100 kronor efter skatt i månaden, men lönen varierar beroende på ett flertal faktorer exempelvis om du är hjärtkirurg eller hjärnkirurg, var du arbetar och vilken erfarenhet du har. Timlönen för kirurger är ca 500 kronor innan skatt och 312 kronor efter skatt.

Årslönen för kirurger är i genomsnitt knappt en miljon kronor, närmare bestämt 998 400 kronor.

Den typen av kirurg som tjänar mest är neuro- och hjärnkirurger. De tjänar mest på grund av lång utbildning, hög efterfrågan och att det finns ett begränsat antal specialister.

Kirurger tjänar mycket pengar jämfört med de flesta andra yrken i Sverige och hamnar på en sjätteplats över de mest välbetalda jobben i Sverige. Genomsnittslönen för kirurger är 2,5 gånger högre än medianlönen i Sverige som är 33 200 kronor i månaden. Lönen för kirurger går under samma statistik som lönen för specialistläkare.

Kirurgläkare

Faktorer som påverkar hur mycket en kirurg tjänar

Det finns som sagt en hel del element som kan påverka hur mycket du förväntas tjäna som kirurg. Här nedanför går vi igenom de olika delarna ålder, geografisk plats, arbetsgivare och sektor, utbildning och kön som alla kan påverka lönen:

1. Ålder

För kirurger liksom många andra yrken med lång utbildning har ålder och erfarenhet en stor påverkan på lönen. Se tabell nedan för lönestatistik för olika åldrar.

ÅlderLön
18-24 år
25-34 år72 700 kr
35-44 år79 000 kr
45-54 år83 700 kr
55-64 år87 500 kr
65-66 år88 700 kr
Genomsnittliga löner för kirurger baserat på ålder (lön innan skatt).

Som tabellen visar ökar kirurgers löner med åldern, vilket beror på att mer erfarna kirurger värderas högre av arbetsgivare. Lönen för åldersgruppen 18-24 år saknas på grund av att kirurger genomgår en lång utbildning och då tar sig ut i arbetslivet först efter ca 25 års ålder. Lönen för kirurger är som lägst för åldersgruppen 25-34 år och stiger sedan totalt med 22% fram till åldersgruppen 65-66 år precis innan pensionen då lönen är som högst. Den årliga genomsnittliga löneökningen för kirurger är ca 0,5%.

2. Geografisk plats

Var du arbetar som kirurg, alltså i vilket land och i vilken stad kan påverka lönen markant.

Exempelvis är lönen för kirurger i Norge ca 91 000 kronor innan skatt och i USA är det inte ovanligt att kirurger tjänar uppemot 140 000 – 200 000 kronor i månaden, vilket är betydligt mer än vad de flesta kirurger i Sverige tjänar. Många kirurger väljer på grund av löneskillnaderna att flytta från Sverige till exempelvis Norge.

Var i Sverige du arbetar kan också ha en stor påverkan på lönen, se tabell nedanför:

Område i SverigeLön
Stockholm82 700 kr
Östra Mellansverige84 200 kr
Småland med öarna87 700 kr
Sydsverige81 500 kr
Västsverige80 700 kr
Norra Mellansverige87 700 kr
Mellersta Norrland83 700 kr
Övre Norrland85 600 kr
Kirurg-löner baserat på geografisk plats i Sverige (lön innan skatt).

Som tabellen visar skiljer sig lönen för kirurger beroende på var i Sverige man bor och är verksam. De kirurger som tjänar mest är de som arbetar i Norra Mellansverige och Småland. Klart lägst tjänar kirurger i Västsverige (inklusive Göteborg), Sydsverige (inklusive Malmö) och Stockholm. Detta betyder alltså att kirurger tjänar mindre i större städer, vilket främst beror på att det finns det stort utbud av kirurger i storstadsregionerna till skillnad från på landet och i mindre städer.

3. Arbetsgivare och sektor

Lönen för kirurger skiljer sig åt beroende på sektor och arbetsgivare. Den genomsnittliga lönen för kirurger i offentlig sektor ligger på 85 100 kronor medan den för privat sektor landar på 77 300 kronor, alltså ca 10% lägre. Privata vårdföretag och arbetsgivare sätter löner själva och betalar helt enkelt mindre för att de vill spara pengar.

4. Utbildning

Vilken utbildning och specialisering en kirurg har kan påverka lönen. Generellt sett tjänar kirurger inom neuro- och hjärnkirurgi mest. Det som avgör hur mycket en kirurg tjänar baserat på utbildning är utbud och efterfrågan, det vill säga hur stort behov det finns i vården av en specifik kirurgutbildning och hur många relevanta kirurger som finns tillgängliga för arbetsområdet.

5. Kön

Löner inom yrket varierar även en del mellan könen, framförallt i olika åldersgrupper. Statistik från scb visar att män i snitt tjänar 83 300 kronor medan kvinnor tjänar 83 100 kronor. Löneskillnaderna mellan könen sett till hela yrket är alltså relativt små men är ändå påtagliga. Störst är löneskillnaderna mellan könen i åldersgruppen 65-66 år då män i snitt tjänar 94 700 kronor medan kvinnor tjänar 82 400 kronor, alltså 13% mindre.

Sammanfattning

Kirurger tjänar mycket pengar jämfört med de flesta andra yrken och det finns dessutom goda möjligheter att höja lönen genom att vidare utbilda och specialisera sig eller flytta till en annan stad eller land. Löneskillnaderna inom yrket är dessutom relativt små jämfört med många andra yrken och löneökningen är normal.

Du kanske även är intresserad av löner för andra yrken inom vården. Här kan du läsa om lönen för: Undersköterska, sjuksköterska eller läkare.

Lönestatistik är tagen från scb. Lönen för kirurger går under lönen för specialistläkare.

1 reaktion på ”Kirurg lön – Hur mycket tjänar en kirurgläkare 2023?”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.