Arkitekt lön – Hur mycket tjänar en arkitekt 2023?

Arkitekt är ett prestigefyllt yrke med hög status i samhället och många tänker att arkitekter tjänar väldigt mycket pengar, men faktum är att många kanske blir förvånade över arkitekters genomsnittliga lön.

I den här artikeln ska vi gå igenom hur mycket en arkitekt tjänar, vilka löneskillnader som finns inom yrket och vad som påverkar lönen.

Känner du någon som arbetar som arkitekt? – Ta reda på deras lön direkt här med ratsits verktyg lönekollen.

Hur mycket tjänar en arkitekt?

Lönen för arkitekter skiljer sig åt beroende på typ av utbildning och arbetsområde samt ålder och erfarenhet. Vi har sammanställt en genomsnittslön för arkitekter:

En arkitekt tjänar i genomsnitt 43 400 kronor innan skatt eller 32 500 kronor efter skatt. Timlönen för arkitekter blir således ca 260 kronor innan skatt och 195 kronor efter skatt. Ingångslönen för arkitekter är vanligtvis omkring 33 000 kronor brutto.

Inom arkitektyrket gäller det att skapa sig ett namn för att tjäna mycket pengar. Desto fler som känner till dig desto högre status får du vilket ofta resulterar i större projekt som ger mer betalt. På det sättet kan arkitektyrket likställas med konstnärsyrket.

Arkitekter tjänar bra jämfört med många andra yrken och har en lön som är drygt 30% högre än medianlönen i Sverige på 33 200 kronor. Väger man in den femåriga arkitektutbildningen tjänar dock arkitekter inte särskilt mycket jämfört med många andra liknande yrken med liknande utbildningar. Arkitekter arbetar exempelvis ofta hand i hand med civilingenjörer inom bygg som i snitt tjänar 48 400 kronor, alltså 11,5% mer.

Arkitekt lön

Faktorer som påverkar hur mycket en arkitekt tjänar

Arkitekt är ett brett yrke och lönerna skiljer sig åt relativt mycket beroende på ett antal faktorer som vi går igenom här nedanför.

Ålder

Inom arkitektyrket ökar lönen med åldern, precis som för de flesta andra yrken. Löneökningen beror framförallt på att arbetsgivare värderar erfarenheten som kommer med åldern högt.

ÅlderLön
18-24 åringen statistik
25-34 år36 600 kronor
35-44 år44 500 kronor
45-54 år51 200 kronor
55-64 år48 300 kronor
Genomsnittslöner för arkitekter i olika åldrar.

Som tabellen visar ökar lönen med åldern och är som högst i åldersgruppen 45-54 år för att sedan bli lägre innan pension. Löneökningen för arkitekter är relativt hög, framförallt från 25-34 år upp till 45-54 år, då lönen i snitt ökar med ca 40%. Notera att det inte finns någon lönestatistik för åldersgruppen 18-24 år, vilket beror på att arkitektutbildningen är fem år och de flesta är inte färdigutbildade förrän de är 23-25 år.

Utbildning och arbetsområde

Vilken utbildning, inriktning och inom vilket arbetsområde man arbetar som arkitekt kan påverka lönen. Inom arkitektyrket finns det fem större indelningar: byggnadsarkitekt, planeringsarkitekt, inredningsarkitekt och landskapsarkitekt. Alla dessa arkitekter tjänar olika mycket, vilket beror på att det är olika efterfrågan för de olika inriktningarna. Landskapsarkitekt som är en av de vanligare inriktningarna har en genomsnittlig lön på 42 200 kronor, vilket är snarlikt med medellönen för alla arkitekter.

Sektor och arbetsplats

Arkitekter kan arbeta inom både privat- och offentlig sektor, och genomsnittslönerna skiljer sig åt mellan sektorerna. Arkitekter inom privat sektor tjänar i snitt 43 400 kronor medan arkitekter inom offentlig sektor tjänar 45 400 kronor, alltså 4,6% mer. Löneskillnaderna mellan sektorerna är som störst i åldersgruppen 45-54 år då arkitekter inom privat sektor istället tjänar 8% mer än de i offentlig sektor.

Kön

Manliga arkitekter tjänar i snitt 45 000 kronor medan kvinnor tjänar 42 300 kronor, vilket är 6% mindre.

ÅlderKvinnorMän
25-34 år36 10037 700
35-44 år43 60045 300
45-54 år49 00054 700
55-64 år52 400Ingen statistik
Genomsnittliga löner för manliga och kvinnliga arkitekter i olika åldersgrupper.

Som tabellen visar är löneskillnaderna mellan könen som störst i åldersgruppen 45-54 år, då män i snitt tjänar 11,6% mer än kvinnor.

Är du nyfiken på arkitektyrket? Se videon här nedanför från arbetsförmedlingen då arkitekten Kim pratar mer om yrket och hur en arkitekt arbetar.

Se arkitekten Kim prata om hur en arkitekt arbetar i denna videon.

Källa: Scb

2 reaktioner på ”Arkitekt lön – Hur mycket tjänar en arkitekt 2023?”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.