Lön lärare – Hur mycket tjänar en lärare 2023?

Läraryrket är ett av de vanligaste jobben i Sverige och idag arbetar drygt 200 000 som lärare varav ca 75% är kvinnor och endast 15% är män.

För att jobba som lärare krävs utbildning, vanligtvis 1,5-5 år på högskola, vilket gör att lönerna blir något högre än liknande jobb som inte kräver utbildning. Lönerna inom läraryrket skiljer sig även åt beroende på inriktning, utbildning och erfarenhet.

Att arbeta som lärare har dock länge ansetts vara ett relativt lågavlönat jobb, men stämmer det?

Hur mycket tjänar en lärare?

25 840 kronor i månaden efter skatt

En lärare tjänar i genomsnitt 38 000 kronor innan skatt och 25 840 kronor efter skatt, men lönen varierar beroende på inriktning, ålder och erfarenhet samt kön. En nyutexaminerad lärare har vanligtvis en ingångslön på drygt 30 000 kronor brutto.

Timlönen för lärare blir således 237,5 kronor i månaden innan skatt och 161,5 kronor efter skatt, vilket jämfört med medellönen i Sverige (232 kr/timme) är en bra lön.

Känner du någon lärare? – Ta reda på deras lön helt anonymt här på ratsit på 1 minut.

Trots att många anser att läraryrket är lågavlönat tjänar lärare i genomsnitt mer än medellönen i Sverige, vilken är 37 100 kronor i månaden. Med det sagt kräver läraryrket oftast en längre utbildning och kan jämfört med liknande jobb som kräver utbildning anses vara lågavlönat.

Lön lärare
Diagram över lärarlöner.

Exakt vad man tjänar som lärare beror på ett antal faktorer, där en av de mest avgörande är vilken typ av lärare man arbetar som. Se tabell nedan för mer information om hur lönerna skiljer sig åt:

LäraryrkeLön innan skattLön efter skatt
Förskollärare33 800 kr23 000 kr
Grundskollärare36 600 kr24 900 kr
Gymnasielärare39 500 kr26 900 kr
Lärare i yrkesämnen38 500 kr26 200 kr
Speciallärare41 900 kr28 500 kr
Universitet-/högskollärare38 900 kr26 452 kr
Genomsnittliga löner för lärare (data från scb).

Lön förskollärare

Förskollärare arbetar med och lär ut barn fram till att de börjar grundskolan. Grundskollärare är den näst vanligaste typen av lärare med drygt 65 000 anställda varav hela 96% är kvinnor. Lönen för grundskollärare är i genomsnitt 33 800 kronor innan skatt, vilket är den lägsta lönen av alla läraryrkena och ungefär 12% lägre än genomsnittslönen för en lärare. En nyutexaminerad förskollärare har en ingångslön på ungefär 24 200 kronor i månaden.

Lön Grundskollärare

Grundskollärare lär ut barn mellan 6-12 år och är den vanligaste typen av lärare samt ett av de vanligaste jobben i Sverige med ca 110 000 anställda. Lönen för grundskollärare är 36 600 kronor innan skatt och är således bättre än lönen för förskollärare men 4% lägre än genomsnittslönen för alla läraryrken. En nyutexaminerad grundskollärare har en ingångslön på ungefär 24 500 kronor i månaden.

Lön gymnasielärare

Gymnasielärare arbetar inom gymnasieskolor och har en relativt bra lön inom läraryrket. Lönen för gymnasielärare är i genomsnitt 39 500 kronor, vilket är ca 4% högre än den genomsnittliga lönen för alla läraryrkena (38 000 kr). En nyutexaminerad gymnasielärare har en genomsnittlig ingångslön på 27 200 kronor i månaden.

Lön lärare i yrkesämnen

Lärare i yrkesämnen arbetar oftast inom yrkesprogrammen, det vill säga de program med högre andel praktiskt lärande. Lönen för lärare i yrkesämnen är 38 500 kronor i månaden innan skatt, vilket är ca 1,5% högre än den genomsnittliga lönen för alla läraryrken. En nyutexaminerad lärare i yrkesämnen har en genomsnittlig ingångslön på 35 300 kronor i månaden.

Lön speciallärare

Speciallärare är specialiserade inom vissa ämnen och har ofta individuella undervisningar med elevstöd. Speciallärare tjänar mest av alla lärare med en genomsnittlig lön på 41 900 kronor innan skatt, vilket är 10% högre än genomsnittslönen för alla läraryrken. En nyutexaminerad speciallärare har en genomsnittlig ingångslön på 36 800 kronor i månaden.

Lön högskollärare

Högskollärare/universitetslärare arbetar inom eftergymnasiala utbildningar och tjänar näst mest av alla läraryrken. Genomsnittslönen för högskollärare är 38 900 kronor innan skatt och 26 452 kronor efter skatt, vilket är drygt 2% högre än den genomsnittliga lönen för alla läraryrken. Som nyutexaminerad högskollärare har man i genomsnitt en ingångslön på 33 900 kronor i månaden.

Övrig faktorer som påverkar hur mycket du tjänar som lärare

Sektor – offentlig eller privat

Om man jobbar inom offentlig- eller privat sektor påverkar vanligtvis vilken lön man får som lärare. De allra flesta yrken har en högre genomsnittslön inom den privata sektorn, men lärare tjänar generellt sett mer i den offentliga sektorn. I genomsnitt tjänar lärare inom den offentliga sektorn 38 200 kronor i månaden, medan lärare i den privata sektorn tjänar 37 400 kronor, alltså 2% lägre.

Ålder och erfarenhet

Som med de flesta yrken kommer åldern och erfarenhet att påverka vilken lön man kan förvänta sig. Lönen för lärare ökar vanligtvis med åldern, och bäst betalt har lärare i åldern 55-64 år, medan nyutexaminerade lärare i åldern 18-24 år har lägst löner.

Lärare ålderLön
18-24 år30 000 kr
25-34 år34 400 kr
35-44 år37 700 kr
45-54 år39 500 kr
55-64 år39 900 kr
Genomsnittliga löner för lärare i olika åldrar (data tagen och uträknad från scb).

Som syns i tabellen ökar lärarlöner i genomsnitt för varje åldersgrupp. Den största löneökningen kommer mellan 24 år upp till 35 år, då löneökningen i genomsnitt är 14,6%.

Kön

Inom läraryrket kan kön påverka vilken lön du har. Statistiken visar att kvinnliga lärare tjänar omkring 2,4% mer än manliga lärare. Läraryrket urskiljer sig därför bland de flesta arbeten eftersom det vanligtvis är män som har något högre löner.

Studera till lärare med lön

På grund av att läraryrket är efterfrågat erbjuder vissa lärarutbildningar betalda studier. Studier med lön gäller främst i städer med ett stort behov av lärare och kan vara en bra möjlighet för dig som vill bli lärare utan att exempelvis ta studielån.

Att arbeta som lärare kan vara ansträngande och kräver dessutom oftast längre utbildning, men är ett arbete som många trivs med och som verkligen behövs. nedanför kan du se läraren Emma berätta mer om yrket.

Hör läraren Emma Winberg berätta mer om läraryrket.

https://www.scb.se/lonestatistik/larare/

1 reaktion på ”Lön lärare – Hur mycket tjänar en lärare 2023?”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.