Grundskollärare lön – Vad tjänar en grundskollärare 2023?

En grundskollärare är en lärare som arbetar i grundskolan och undervisar elever i åldrarna 6 till 12 år. De ansvarar för att planera och genomföra undervisning i ämnen som svenska, matematik, engelska, historia och naturvetenskap. De arbetar också med att utveckla elevernas sociala och emotionella färdigheter, samt att förbereda eleverna för fortsatta studier. En grundskollärare är en viktig person i elevernas utveckling och har en avgörande roll i deras skolgång.

För att kunna arbeta som grundskollärare behövs en grundlärare-utbildning på högskola, vilket innebär fyra års heltidsstudier. Inom utbildningen finns det tre valbara vägar: Inriktning mot fritidshem, inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, samt med inriktning mot grundskolan årskurs 4-6.

Inom läraryrket är löner något som debatterats länge, och många anser att lärare generellt sett är underbetalda. I den här artikeln ska vi gå igenom exakt hur mycket en grundskollärare tjänar och vilken lön man kan räkna med baserat på ett antal faktorer.

Hur mycket tjänar en grundskollärare?

En grundskollärare tjänar i genomsnitt 36 600 kronor innan skatt och 27 900 kronor efter skatt, men lönen varierar beroende på faktorer som utbildning, ålder och erfarenhet, sektor och kön. En nyexaminerad grundskollärare har vanligtvis en ingångslön omkring 25 000 kronor.

Grundskollärare tjänar således 228,75 kronor i timmen innan skatt och drygt 174 kronor i timmen efter skatt i genomsnitt.

Jämfört med medellönen i Sverige som ligger på 37 100 kronor tjänar grundskollärare relativt bra då de i princip ligger precis på snittet. Det som gör att många anser lönen vara låg är främst på grund av att det krävs en fyra årig utbildning för att bli grundskollärare samt att arbetet kan vara slitsamt.

Intresserad av läraryrket? – Läs om löner inom övriga läraryrken här.

Grundskollärare
Grundskollärare tillsammans med barn i skolan.

Övriga faktorer som påverkar hur mycket man tjänar som grundskollärare

Inom yrket finns det flera faktorer som kan påverka vilken lön du kan förvänta dig som grundskollärare. Nedan går vi igenom de element som spelar in i hur mycket man kan tjäna.

Ålder

Vilken ålder (och erfarenhet) man har som grundskollärare kan påverka vilken lön man får. En nyexaminerad grundskollärare tjänar vanligtvis omkring 24 500 kronor och enligt statistik från scb stiger lönerna för grundskollärare med åren enligt tabell nedanför:

ÅlderLön
18-24 år24 500
25-34 år33 700
35-44 år36 900
45-54 år38 900
55-64 år39 000
65-66 år38 600
Genomsnittslöner för grundskollärare i olika åldrar.

Som tabellen visar ökar lönerna för grundskollärare med åldern. Högst är löneökningen mellan åldersgrupperna 18-24 år och 25-34 år, det vill säga de första tio åren efter examen. Löneökningen från 18-24 år upp till 25-34 år är 37,5%.

Den totala genomsnittliga löneökningen från nyexaminerad grundskollärare till pension är 57,5% eller 14 100 kronor. Löneskillnaderna beror framförallt på att äldre grundskollärare ofta har mer erfarenhet vilket resulterar i högre löner.

Sektor

Som grundskollärare är det absolut vanligast att arbeta inom offentlig sektor, men det finns även en del privata skolor som anställer grundskollärare.

Genomsnittslönen för grundskollärare inom offentlig sektor är 36 600 kronor medan grundskollärare inom privat sektor tjänar 35 400 kronor. Att lönerna är högre inom offentlig sektor gäller i alla åldersgrupper men skillnaden är som störst i åldersgruppen 18-24 åringar där lärare inom offentlig sektor i snitt tjänar 3% mer.

Kön

Statistik från scb visar att genomsnittslöner för grundskollärare skiljer sig åt baserat på kön. Inom det kvinnodominerade yrket tjänar kvinnor i snitt 36 900 kronor medan män tjänar 35 800 kronor, alltså 3% mindre. Som mest skiljer sig lönerna mellan könen i åldersgruppen 18-24 år, där kvinnor i snitt tjänar 3,3% mer än män.

Det är ännu oklart varför löner skiljer sig åt beroende på kön, men en anledning kan vara att kvinnor föredras av arbetsgivare vilket gör att de blir mer eftertraktade inom yrket.

Utbildning

För att bli grundskollärare krävs en 4 årig högskoleutbildning, men vissa väljer att studera enstaka kurser eller hoppa av utbildningen men ändå arbeta inom yrket.

UtbildningLön
Grundskola eller liknande (under 9 år)25 000 kronor
Grundskola eller liknande (9-10 år)27 700 kronor
Gymnasial utbildning (högst 2 år)29 100 kronor
Gymnasial utbildning (3 år)25 700 kronor
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)31 600 kronor
Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)38 100 kronor
Forskarutbildning38 100 kronor
Genomsnittliga löner för grundskollärare med olika utbildningsnivå. Lönerna är innan skatt.

Som tabellen visar skiljer sig lönerna kraftigt beroende på vilken utbildning du har. Grundskollärare med fullständig högskoleutbildning tjänar i snitt 38 100 kronor i månaden, vilket är betydligt mer än de lärare som studerat kortare. Det lönar sig alltså att utbilda sig mer än 3 år på högskola.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är grundskollärare ett relativt välbetalt arbete, men lönerna kan variera beroende på ålder, kön, sektor och utbildningsnivå. För att maximera lönen krävs det att du arbetar ett par år inom yrket, samt att du är utbildad i mer än 3 år på högskola.

Källa: Scb

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.