Vad tjänar en undersköterska? Undersköterska lön 2023

Lönerna för undersköterskor har länge ansetts låga, både såklart av aktiva undersköterskor och förbund men även sett till andra liknande yrken. På grund av att undersköterska är ett av Sveriges absolut vanligaste yrken är det därför inte konstigt att de ansedda låga lönerna får stor uppmärksamhet i media och bland arbetare.

Men hur står det egentligen till med lönerna för undersköterskor? Hur mycket tjänar man i genomsnitt och är lönerna så låga som många tror? I den här artikeln besvarar vi hur mycket man tjänar som undersköterska och vilka löneskillnader man kan räkna med inom yrket.

För att förtydliga avser lönerna i den här artikeln grundlöner uppräknade till heltid, vilket är 167 timmar i månaden utan ersättning som ob-tillägg om inte annat anges.

Undersköterska lön 2023

Exakt hur mycket en undersköterska tjänar kan variera beroende på ett flertal faktorer. Löneskillnaden mellan den undersköterska som tjänar mest och den som tjänar minst är ca 40%, vilket skvallrar om de stora variationerna på löner inom yrket. Här nedanför har vi dock tagit fram hur mycket en undersköterska kan förvänta sig att tjäna baserat på genomsnittslönen för hela landet.

En utbildad legitimerad undersköterska har en medellön på 30 000 kr i månaden eller ca 180 kr i timmen. Den undersköterska som tjänar mest har en lön på 34 400 kr och undersköterskan med lägst lön tjänar 24 700 kr. Som nyexaminerad undersköterska kan man räkna med en ingångslön på ca 25 000 kr.

Utöver grundlönen är det även vanligt med extra ersättning i form av ob-tillägg inom yrket, då undersköterskor ofta arbetar dygnet runt, även natt, helger och röda dagar. Räknar man in den genomsnittliga ob-ersättningen för undersköterskor blir det 3250 kr extra per månad. Detta betyder att den totala genomsnittliga lönen för undersköterskor, inklusive ob-tillägg är 33 250 kronor i månaden, eller ca 200 kronor i timmen. Exakt hur mycket man får i ob-tillägg varierar givetvis beroende på vilka arbetstider man arbetar och vilka löneavtal man har med sin arbetsgivare.

De genomsnittliga ob-tilläggen skiljer framförallt åt beroende på inom vilket område man arbetar. Undersköterskor som arbetar regionalt inom vård- och specialavdelningen tjänar i snitt 3600 kronor i ob-ersättning medan undersköterskor som arbetar kommunalt inom hemtjänst och äldreboende i snitt tjänar 2900 kronor i ob-ersättning, vilket alltså är ca 20% mindre. Skillnaderna beror på att det är mycket vanligare för undersköterskor inom vården att arbeta obekväma tider, då sjukhus har bemanning dygnet runt, året om.

Om man ska jämföra lönen med liknande yrken inom vården som exempelvis vårdbiträde och sjuksköterska är lönen relativ till den utbildning som ligger bakom. Vårdbiträde, som inte kräver någon utbildning har lägst snittlön på ca 26 400 kronor, undersköterska som kräver gymnasieutbildning har en något bättre snittlön på 30 000 kronor, medan sjuksköterska som kräver tre års heltidsstudier på högskola tjänar mest, nämligen 39 500 kronor i snitt.

Löneskillnader för undersköterskor

Precis hur mycket man tjänar som undersköterska varierar som sagt en hel del, där den mest avgörande faktorn ofta är inom vilket område man arbetar. Se bild och lista nedanför:

Undersköterska lön diagram
ArbetsområdeLönTimlön
Vård- och specialavdelning30 700 kr184 kr
Hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende30 300 kr181 kr
Mottagning29 200 kr175 kr
Habilitering27 600 kr165 kr
Medellöner för undersköterskor i olika arbetsområden.

1. Lön undersköterska vård- och specialavdelning

Undersköterskor inom vård- och specialavdelning har den genomsnittligt högsta lönen av alla undersköterskor. De tjänar i snitt 30 700 kronor i månaden och ca 184 kronor i timmen. Högst lön inom området är 34 400 kr och lägst lön är 24 700 kr. Det finns med andra ord stora löneskillnader för undersköterskor inom vård- och specialavdelningen.

2. Lön undersköterska hemtjänst och äldreboende

Undersköterskor inom hemtjänsten och på äldreboende tjänar som högst 32 800 kr och som lägst 26 400 kr. Den genomsnittliga lönen för området är 30 300 kronor i månaden eller ca 182 kronor i timmen.

Läs en mer ingående artikel om lönen på äldreboende här: Hur mycket tjänar man på äldreboende?

3. Lön undersköterska mottagning

Undersköterskor inom mottagning tjänar i snitt 29 200 kronor i månaden eller ca 175 kronor i timmen. Högst lön inom området är 32 900 kr och lägst är 25 000 kr.

4. Lön undersköterska habilitering

Undersköterskor inom habilitering tjänar minst, nämligen 27 600 kronor i månaden, eller ca 165 kronor i timmen. Det är ca 10% lägre än vad undersköterskor inom vård- och specialavdelningen tjänar.

Något som även påverkar lönen för undersköterskor är ålder och erfarenhet, region, arbetsgivare och kön.

Löneökning för undersköterska

Undersköterskor genomgår precis som de flesta andra yrken en naturlig löneökning med åldern eftersom arbetsgivare ofta värderar erfarenhet högt. Se bild nedan för genomsnittlig löneökning för undersköterskor:

Löneökning undersköterska

Som bilden visar tjänar nyexaminerade undersköterskor runt 25 000 kronor, vilket är en relativt hög ingångslön sett till löneökningen för yrket. De flesta nyexaminerade undersköterskorna har precis gått ut gymnasiet och är omkring 18 år. Störst är löneökningen i början och efter det ökar lönen konstant hela vägen fram till pension, då den är som högst. Den totala löneökningen är ca 31%, vilket är relativt lite jämfört med många andra yrken. Detta beror till stor del på att arbetsuppgifterna och ansvaret fortsätter vara relativt lika under hela karriären.

Undersköterska lön efter skatt

Nedanstående löner efter skatt är baserade på skattesatsen i stockholms kommun, vilken är 29,82% av bruttolönen.

Om man som undersköterska tjänar 30 000 kronor innan skatt innebär att man tjänar ca 24 000 kronor efter skatt beroende på i vilken kommun man bor då olika kommuner har olika skattesatser. Räknar man med den genomsnittliga lönen inklusive ob-tillägg som är 33 250 kronor tjänar man 26 400 kronor efter skatt i månaden eller 158 kronor i timmen.

Läs mer här om: hur mycket skatt man betalar på lönen.

Hur kan man höja sin lön som undersköterska?

Det finns flera sätt att höja sin lön som undersköterska. Man kan arbeta obekväma tider och på så sätt få ersättning i form av ob-tillägg. Man kan exempelvis fråga sin chef om att ändra sitt schema till ett med mer ob-tider, kanske med många nattpass, eller så kan ofta man byta skift med kollegor. Det är även lukrativt att arbeta på helger eller röda dagar, då ob-tillägget ofta är som högst.

Utöver att arbeta obekväma tider kan man ta mer ansvar, vidareutbilda sig eller byta arbetsroll. Som undersköterska kan man utbilda sig inom flera områden, exempelvis vården, där man ofta har goda möjligheter att höja sin lön. Man kan även byta arbetsplats. Många undersköterskor som arbetar på kommunen eller regionalt söker sig till privata kliniker då de ofta kan erbjuda en högre lön och bättre arbetsförhållanden.

Lär dig mer om yrket undersköterska

För att bli undersköterska i Sverige behöver man genomgå en yrkesutbildning inom vård och omsorg, vanligtvis på gymnasienivå. Utbildningen är vanlig och erbjuds på många skolor i landet och tar vanligtvis ett till två år att slutföra. Under utbildningen får eleverna lära sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom områden som vård och omsorg, medicinsk teknik, hygien, psykologi och kommunikation.

Efter avslutad utbildning kan undersköterskor arbeta inom olika vårdmiljöer såsom sjukhus, äldreboenden, hemtjänst, psykiatri eller inom rehabilitering och därför har undersköterskor en bred uppsättning arbetsuppgifter som kan variera beroende på arbetsplats och patientbehov.

Arbetsuppgifterna för en undersköterska kan vara att hjälpa patienter med personlig hygien såsom att tvätta, klä på och av samt ge medicin. Det är också vanligt att övervaka och rapportera patientens hälsotillstånd och reagera vid behov samt hjälpa till vid olika medicinska procedurer, ta prover och assistera vid undersökningar. De ansvarar för att skapa en trygg och säker vårdmiljö och ge emotionellt stöd till patienter och deras anhöriga.

Utöver direkt vårdarbete kan undersköterskor också vara involverade i administrativa uppgifter som att dokumentera patientinformation, planera och organisera arbetsflöden.

Undersköterskor arbetar under ledning och i samarbete med legitimerade sjuksköterskor och läkare. De spelar en viktig roll som stöd i vårdyrket och bidrar till att säkerställa patienternas välbefinnande och trygghet.

Yrket har alltså en enormt viktig roll i den svenska vården och genom att genomgå en specifik utbildning inom vård och omsorg får de kunskaper och färdigheter för att kunna ge omsorg, stöd och hjälp till patienter inom olika vårdmiljöer.

Källa: Scb, undersköterska lön

1 reaktion på ”Vad tjänar en undersköterska? Undersköterska lön 2023”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.