Journalist lön 2023 – Hur mycket tjänar en journalist?

Hur mycket tjänar egentligen en journalist?

En journalist tjänar i genomsnitt 41 000 kronor innan skatt och 30 800 kronor efter skatt, men lönen varierar beroende på ålder, erfarenhet, utbildning, sektor och arbetsplats. En nyexaminerad journalist har vanligtvis en ingångslön omkring 30 000 kronor brutto.

Timlönen för journalister är således 245,50 kronor innan skatt och 184,40 kronor efter skatt (baserat på heltidsarbete med 167 arbetstimmar per månad).

Journalister har en relativt bra lön jämfört med medellönen i Sverige som är på 37 100 kronor.

Kort om journalistyrket

Journalist är ett välkänt yrke med en viktigt samhällsroll. I Sverige finns det idag drygt 10 000 fastanställda journalister, samt frilansande journalister (exklusive bildjournalister som räknas som fotografer).

För att arbeta som eller kalla sig journalist behövs ingen formell utbildning då journalist inte är en skyddad titel som exempelvis advokat. Det är dock vanligast att journalister genomgår någon form av högskoleutbildning, antingen på högskola, folkhögskola eller yrkeshögskola. Journalistutbildningen på högskola består av tre års heltidsstudier, medan det på folk- eller yrkeshögskola är vanligare med ett till två års studier.

Journalister är verksamma inom allt från press och webb till tv och radio. På grund av att yrket är såpass brett och att vem som helst får arbeta som och kalla sig journalist blir löneskillnaderna relativt stora inom yrket. Nedanför ska vi därför gå igenom hur mycket en journalist tjänar beroende på ett antal viktiga faktorer.

Nyhetsreporter journalist
En nyhetsreporter ute i fält.

Faktorer som påverkar lönen för journalister

Det finns ett flertal faktorer som kan påverka vilket lön du får som journalist, nedanför ska vi gå igenom vilka dessa är och hur mycket de påverkar.

Sektor och arbetsplats

Givetvis spelar din arbetsplats roll för vilken lön du får. Journalistyrket återfinns både i privat och offentlig sektor. Inom privat sektor kan man som journalist arbeta på allt från mindre lokala företag till stora tidningar som Aftonbladet. Inom offentlig sektor kan man exempelvis arbeta på Sveriges radio. De genomsnittliga lönerna för journalister skiljer sig åt mellan sektorerna, där journalister inom offentlig sektor tjänar 42 600 kronor och i privat sektor 41 000 kronor, alltså ca 4% mindre.

Åldersgruppen 55-64 åringar är den enda åldersgruppen där journalister inom privat sektor tjänar mer (4,5%) än de i offentlig sektor.

Ålder

Hur gammal du är kan ha en påverkan på vilken lön du kan räkna med som journalist.

ÅlderLön innan skattLön efter skatt
18-24 år30 300 kr23 500 kr
25-34 år36 400 kr27 800 kr
35-44 år41 800 kr31 300 kr
45-54 år43 600 kr32 500 kr
55-64 år44 300 kr33 000 kr
Löner för journalister i olika åldrar.

Som tabellen visar ökar den genomsnittliga lönen med åldern, vilket vanligtvis beror på att arbetsgivare värderar erfarenheten som kommer med åldern högt. Ingångslönen för unga nyexaminerade journalister i åldrarna 18-24 år är 30 300 kronor, vilket är drygt 30% lägre än lönen för journalister i åldrarna 55-64 år, då lönen är som högst. Den procentuella löneökningen för journalister är som störst mellan 18 år upp till 45 år, då löneökningen avtar något.

Kön

Vilket kön du har kan påverka vilken lön du får som journalist. Enligt scb:s lönestatistik gäller följande löneskillnader mellan könen i olika åldrar:

ÅlderKvinnorMän
25-34 år36 100 kr36 700 kr
35-44 år41 700 kr41 800 kr
45-54 år44 500 kr42 500 kr
55-64 år43 800 kr44 800 kr
Totalt ålder40 800 kr41 300 kr
Löneskillnader mellan manliga och kvinnliga journalister i olika åldrar.

Som tabellen visar tjänar män i genomsnitt 41 300 kronor medan kvinnor tjänar 40 800 kronor, alltså ca 1,3% mindre. Något som är intressant är att den största löneskillnaderna mellan könen finns i åldersgruppen 45-54 år, där kvinnor tjänar drygt 4,7% mer än män.

Arbetsroll och område

Som journalist kan man arbeta inom många olika områden och lönen kan skilja beroende på område och roll. Det finns inga specifika löneuppgifter för vissa områden inom journalistik som exempelvis sportjournalister, vad man kan säga rent generellt gällande löneskillnader är dock att journalistyrken med högre efterfrågan kommer vanligtvis ha högre löner än de jobb med lägre efterfrågan. Journalistyrken med fortsatt hög efterfrågan i framtiden kan exempelvis innefatta nyhetsjournalister och sportjournalister inom ljud och bild, medan jobb på traditionella tidningsredaktioner försvinner mer och mer.

Källa: Scb.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.