Lön på rasten – Får man betalt på lunchen?

De flesta som arbetar har någon gång funderat på om man får lön när man sitter på lunchen eller rasten och vilar sig eller äter sin mat. Reglerna kring lön på lunch/rast kan se lite olika ut beroende på arbetsgivare och vi ska därför gå igenom vilka generella regler och villkor som finns i den här artikeln.

Får man betalt på lunchen/rasten?

Rasten eller lunchen är vanligtvis inte betald eftersom den inte räknas in i arbetstiden. Trots att vissa arbetsgivare väljer att betala lön även under rast/lunchtid finns det varken några lagar, regler eller kollektivavtal som säger att man ska få betalt under rast. En bestämd arbetslunch är däremot betald eftersom detta räknas som arbetstid.

Lagen kräver att arbetsgivare ger sina anställda rast där arbetstagaren inte behöver stanna på arbetsplatsen, vanligtvis efter max fem timmars arbete. Hur lång rasten ska vara kan varierar mycket beroende på arbetsplats men vanligtvis är den 30-45 min lång. Är man inte nöjd med hur rasten schemaläggs kan man prata med antingen chefen eller facket (om man är anslutet till ett fack) om att dela upp eller ändra tiden på rasten.

Huruvida lunchrasten är betald eller ej, samt hur länge den ska vara kan som sagt variera beroende på arbetsgivare. Det finns dock några generella regelverk som alla ska förhålla sig till:

  1. Arbetsmiljölagen: Enligt arbetsmiljölagen har alla arbetstagare rätt till en paus under sin arbetsdag. Denna paus kan användas för lunch och andra personliga ärenden. Lagen anger dock inte om denna paus ska vara betald eller obetald och ej heller hur länge den ska vara.
  2. Kollektivavtal: I vissa branscher och företag finns kollektivavtal som reglerar anställningsvillkor, inklusive lunchraster. Dessa avtal kan fastställa om lunchrasten är betald eller obetald och specificera längden på pausen.
  3. Lokala regler på företaget: Vissa arbetsgivare väljer att ha egna interna regler som styr lunchraster och det är därför viktigt att vara medveten om företagets specifika regler angående betalda eller obetalda lunchraster.

Det är viktigt att vara medveten om dina anställningsvillkor och kollektivavtal genom att prata med din arbetsgivare eller fackförening för att få tydlig information om vad som gäller för dig på din arbetsplats.

Vanliga frågor om rast och lunch

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare?

Det är tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare på vissa arbetsplatser där arbetsgivaren har godkänt detta. Vanligtvis är det tillåtet på arbeten som inte kräver att du är där någon specifik tid, exempelvis många kontorsjobb. Ofta har man dock bestämda arbetstider där man faktiskt behöver vara där till en viss tid och då fungerar det inte att jobba in lunchen och gå hem tidigare.

Vad är skillnaden på rast och paus?

Skillnaden på rast och paus är att rasten inte räknas som arbetstid medan paus gör det. Detta innebär att rasten ofta är obetald medan pausen är betald. Man får även lämna arbetsplatsen under rasten till skillnad från en paus. Vill man exempelvis ta en rökpaus och behöver göra det utanför arbetsplatsen får man vänta till rasten.

Är lunchen inräknad i arbetstiden?

Lunchen eller lunchrasten är i nästan alla fall inte inräknad i arbetstiden vilket betyder att den är obetald. Jobbar du exempelvis 9 timmar mellan 08:00 – 17:00 och har en timmes rast så får du alltså betalt för 8 timmar. Undantaget är ofta på företagsluncher eller liknande tillställningar, då man till skillnad från en vanlig lunch inte bör lämna arbetsplatsen.

Källa: Arbetsmiljöverket

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.