Mall till kommande artiklar

intro…

x lön

Exakt hur mycket man tjänar som x kan variera beroende på ett flertal faktorer. Löneskillnaderna mellan den x som tjänar mest och den som tjänar minst är ca z%, vilket visar på ett stort löneintervall inom yrket. Här nedanför har vi tagit fram hur mycket en x kan förvänta sig att tjäna baserat på genomsnittslönen i Sverige.

x lön:

  • … kronor i timmen.
  • .. kronor i veckan.
  • .. kronor i månaden.
  • .. kronor per år.

En x tjänar z kronor i månaden innan skatt och z kronor efter skatt. X med högst lön tjänar z kronor och den som tjänar minst har en lön på z kronor. En X tjänar ca z kronor i timmen.

Månadslönen avser den genomsnittliga lönen för både heltids- och deltidsanställda och är i båda fallen uppräknad till 167 timmar i månaden, vilket är genomsnittet för antal arbetstimmar per månad. Timlönen avser därefter månadslönen dividerat med 167. Alla löner avser brutto, och är alltså lön innan skatt om inte annat anges. Vill du räkna ut en lön efter skatt kan du göra det här.

När man vill veta hur mycket man tjänar inom ett visst yrke är det alltid relevant att jämföra lönen med andra yrken inom samma kategori eller med liknande utbildning. Se hur mycket en X tjänar i jämförelse med fyra liknande yrken här nedanför.

YrkeLön
x krkr
x2 krkr
x3 krkr
x4 krkr
x5 krkr
x lön jämfört med liknande yrken.

Som tabellen visar tjänar x ungefär likamycket som …

Löneökning för x

Lönen för x har precis som för många andra yrken stigit naturligt senaste åren i takt med inflationen. Sedan 2010 fram till 2022 är den genomsnittliga löneökningen z% per år och totalt z% under hela perioden.

Löneprognos för x

Löner för olika yrken fluktuerar och ändrar sig med tiden. Det kan givetvis vara bra att veta ungefär vad lönen för ett visst yrke ska ligga på i framtiden. Man kan baserat på historisk löneutveckling prognostisera den framtida löneökningen. Nedan har vi beräknat förväntade löner fram till år 2027.

ÅrLön
2023kr
2024kr
2025kr
2026kr
2027kr
Förväntade löner för kommande år baserat på historisk löneutveckling.

Så mycket tjänar x utomlands

om det finns info och skillnader…

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Inom yrket finns det löneskillnader mellan könen. Manliga x tjänar i snitt z kronor i månaden medan kvinnor tjänar z kronor, vilket alltså är ca z% mindre. Lönespannet varierar och det finns givetvis individer som tjänar mer än det andra könet år bägge håll.

Vanliga frågor om x

Vad tjänar x i timmen?

Vad är ingångslönen för x

En (nyexaminerad) x har vanligtvis en ingångslön på z kronor i månaden. Ingångslönen kan givetvis variera och precis hur hög ingångslönen blir beror till stor del på arbetsgivare och hur mycket erfarenhet personen har sedan tidigare.

Vad tjänar x efter skatt?

När man pratar lön är det ofta i termer av bruttolön, det vill säga lön före skatt. Bruttolön är bäst om man ska kunna jämföra lönen för ett yrke med andra yrken, men vill man bara veta vad man tjänar inom ett visst yrke är det många som vill veta nettolönen, det vill säga vad man tjänar efter skatt. För x är genomsnittslönen efter skatt z kronor i månaden, vilket resulterar i ca z kronor i timmen.

Får man ob-tillägg som x?

ja/nej – hur mycket?

Hur många jobbar som x i Sverige?

I Sverige arbetar drygt z som x, varav ca z% är män och z% är kvinnor.

Är x ett bra jobb?

Använd Chatgpt

Källor i artikeln: Scb lönestatistik

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.