Butikschef lön – Hur mycket tjänar en butikschef?

I Sverige arbetar idag drygt 12 000 personer som butikschefer. Som butikschef kan du exempelvis arbeta inom dagligvaror, elektronik eller klädbutik – med andra ord är yrket brett, vilket gör att lönerna kan variera kraftigt. I den här artikeln ska vi gå igenom hur mycket en butikschef tjänar och vad som påverkar lönen.

Butikschef lön 2023

En butikschef tjänar i genomsnitt 35 200 kronor innan skatt och 27 000 kronor efter skatt, men lönen varierar beroende på typ av butik och arbetsplats, ålder och kön. Timlönen för butikschefer blir således ca 210 kronor innan skatt och ca 162 kronor efter skatt.

Timlönen baseras på lön för heltidsarbete delat på mängd genomsnittliga arbetstimmar (167) i månaden.

Jämför man butikschefers löner med butikssäljare som i snitt tjänar 29 750 kronor, tjänar butikschefer ca 18% mer i snitt, vilket beror på att butikschefer ofta har mer ansvar. Butikschefer tjänar ca 6% mer än medianlönen i Sverige som är 33 200 kronor.

Faktorer som påverkar hur mycket en butikschef tjänar

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket man tjänar som butikschef. Här nedanför går vi igenom dessa och hur mycket de påverkar lönen.

Butik och arbetsplats

Yrket butikschef är brett och olika arbetsplatser och butiker sätter olika löner, vilket gör att löner kan skilja mycket inom yrket. En av de mest avgörande faktorerna som bestämmer vilken lön du får är i vilken typ av butik du arbetar i.

Ungefärliga löner för olika vanliga arbetsplatser:

  • Systembolaget: 40 000 kronor
  • Elgiganten: 47 300 kronor
  • Ica: 45 000 kronor
  • Willys: 40 000 kronor
  • Stadium: 37 000 kronor
  • Klädbutik: 35 200 kronor

Lönerna i listan ovanför är endast uppskattade genomsnittslöner som baseras på ett antal intervjuer med anställda butikschefer och ger en ungefärlig bild av löneläget.

Mer ansvar betyder ofta mer betalt, vilket vanligtvis innebär att butikschefer på större butiker som Elgiganten eller en Ica maxi tjänar mer än en butikschef i en mindre klädbutik.

Ålder

För butikschefer kan åldern ha en stor påverkan på lönen, då åldern ofta är ett mått på erfarenhet vilket värderas högt av arbetsgivare.

ÅlderLön
18-24 år29 000 kr
25-34 år31 200 kr
35-44 år37 200 kr
45-54 år37 400 kr
55-64 år35 800 kr
Genomsnittliga löner för butikschefer i olika åldrar.

Som tabellen visar ökar lönen för butikschefer fram till 55 års ålder då den sjunker något. Den genomsnittliga lönen för butikschefer är som lägst i åldrarna 18-24 år och som högst i åldrarna 45-54 år, med en total löneökning på ca 29%. Löneökningen är som störst från 34 år upp till 44 år.

Utbildning

Utbildningsnivå kan påverka lönen för butikschefer.

UtbildningLön
Grundskola eller liknande (9-10 år)34 400 kr
Gymnasial utbildning (högst 2 år)35 100 kr
Gymnasial utbildning (3 år)34 400 kr
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)35 700 kr
Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)37 800 kr
Genomsnittliga löner för butikschefer med olika utbildningar.

Som tabellen visar tjänar butikschefer med högre utbildning mer. De som har utbildat sig på högskola, dvs eftergymnasial utbildning i mer än 3 år tjänar mest och de som endast har grundskoleutbildning tjänar minst. Den totala löneskillnaden mellan de olika utbildningsnivåerna är i ca 10%.

Kön

Vilket kön du har kan påverka vilken lön du får som butikschef. Se tabell nedanför.

ÅlderKvinnor lönMän lön
18-24 år26 400 kr
25-34 år30 500 kr33 700 kr
35-44 år35 000 kr39 500 kr
45-54 år34 200 kr41 800 kr
55-64 år34 500 kr
Totalt ålder32 700 kr38 700 kr
Genomsnittliga löneskillnader för kvinnliga och manliga butikschefer.

Enligt scb tjänar kvinnor i genomsnitt 32 700 kronor medan män tjänar 38 700 kronor, vilket är drygt 18% mer. Dessa lönesiffror blir dock något missvisande då det inte finns någon lönestatistik för män i flera åldersgrupper, vilket trycker upp mäns löner i jämförelsen. Tittar man istället på de lönesiffror som finns tillgängliga (25-54 år) blir kvinnors genomsnittslön 33 200 medan mäns blir 38 300, vilket är ca 15% mer. För butikschefer skiljer det alltså relativt mycket i lön mellan könen, och störst är skillnaderna i åldersgruppen 45-54 år då män i snitt tjänar drygt 22% mer än kvinnor. En faktor som kan ligga till grund för lönesiffrorna är att män i samhället tenderar att få de större chefsjobben som betalar mer.

Källa: Scb

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

I samarbete med Ratsit.